Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
หลักการประชาสัมพันธ์ / ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.
Author
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี.
Published
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
Call Number
HM263 ณ311ห 2559
Location
วิทยทรัพยากร

image
อิงอดีต สนองปัจจุบัน : คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย / ศิราพร ณ ถลาง และ ปรมินท์ จารุวร, บรรณาธิการ.
Published
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
Call Number
GR312 อ715 2560
Location
วิทยทรัพยากร

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles