Filter news
News
  • 28 Mar 2566 13:40

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้บอกรับ ปี 2566

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้บอกรับ ปี 2566 จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

 1. IEEE Electronic Library (IEL)
2. SpringerLink – Journal
3. American Chemical Society Journal (ACS)
4. Emerald Management
5. ACM Digital Library
6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
7. Academic Search Ultimate
8. Engineering Source  

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ให้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ

(Hit 327)
  • 18 Aug 2565 10:11

Hibrary E-newspaper และ E-magazine

🎊🎉อยู่ที่ไหน ก็อ่านหนังสือพิมพ์ กับนิตยสารออนไลน์กันได้ฟรีๆ🎉🎊

วิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดให้บริการ E-newspaper และ E-magazine แก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบห้องสมุดออนไลน์ Hibrary

เข้าใช้งานอ่าน ฟรี!!

พร้อมฟีเจอร์ออกใหม่ครบครันพร้อมอ่าน ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (Covid-19) ได้เป็นอย่างดี

📱สมัครอ่านบนระบบ IOS📱

ได้ที่นี่👉https://apple.co/3a7veQs

สมัครอ่านบนระบบ Android

ได้ที่นี่👉https://bit.ly/3uEZrzw

สมัครอ่านบนWebsite

ได้ที่นี่👉 https://elibrary-cdti.hibrary.me/

👇วิธีการเข้าใช้งาน

https://www.facebook.com/lib.cdtc/👇

(Hit 307)
  • 20 Jan 2565 10:59

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายสถาบันได้ที่ https://pubs.acs.org

(Hit 527)
  • 28 May 2564 14:39

CDTI e-Library

ห้องสมุด เปิดตัว Application CDTI eLibrary ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถอ่าน eLibrary ได้ เพียงแค่มี Tablet SmartPhone หรือ คอมพิวเตอร์ 

1. อ่านผ่าน Application เพียงแค่สืบค้น "CDTI eLibrary" บน Appstore หรือ GooglePlay

2. อ่านผ่านเว็บไซด์ https://elibrary.cdti.ac.th/

(Hit 490)
  • 25 May 2564 11:51

สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO : EDS (EBSCO DISCOVERY SERVICE)

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns293070&groupid=main&profile=eds

 

EBSCO Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง

ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 9,017 ชื่อเรื่องที่ได้รับการรีวิว ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

นอกจากนั้น Academic Search Ultimate ยังมีการรวบรวมข่าวในส่วนภูมิภาคแบบที่ไม่มีใครทำมาก่อน โดยการนำาเนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลก Academic Search Ultimate จึงถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่ให้ประสบการณ์ในการสืบค้นสำาหรับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบคลุมที่สุด

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3Blxyjf

 

EBSCO Engineering Source

ฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับมืออาชีพ และ นักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้ารวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย   

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3Bgfx68

 

ACM Digital Libraryเป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >>
https://dl.acm.org/

IEEE Electronic Library (IEL)
เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ
URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >>
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp

Emerald Management
มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
1) Accounting, Finance & Economics
2) Business, Management & Strategy
3) Tourism & Hospitality Management
4) Marketing
5) Information & Knowledge Management
6) HR, Learning & Organization Studies
7) Operations, Logistics & Quality
8) Property Management & Built Environment
9) Public Policy & Environmental Management
URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >>
https://www.emerald.com/insight/.

(Hit 384)
  • 25 May 2564 11:42

ฐานข้อมูลงานวิจัย(ThaiLIS)

ฐานข้อมูล TDC หรือ Thai Digital Collection

          เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการ สืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสาร เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายากที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆ ในประเทศไทยที่ เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) สามารถสืบค้นได้ที่ >> https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php

(Hit 402)
  • 8 Mar 2564 13:19

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษา

(Hit 198)
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles