Filter news
News
  • 20 Jan 2565 10:59

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 

สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายสถาบันได้ที่ https://pubs.acs.org

(Hit 151)
  • 28 May 2564 14:39

CDTI e-Library

ห้องสมุด เปิดตัว Application CDTI eLibrary ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถอ่าน eLibrary ได้ เพียงแค่มี Tablet SmartPhone หรือ คอมพิวเตอร์ 

1. อ่านผ่าน Application เพียงแค่สืบค้น "CDTI eLibrary" บน Appstore หรือ GooglePlay

2. อ่านผ่านเว็บไซด์ https://elibrary.cdti.ac.th/

(Hit 190)
  • 25 May 2564 11:51

สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO : EDS (EBSCO DISCOVERY SERVICE)

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns293070&groupid=main&profile=eds


EBSCO Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง

ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 9,017 ชื่อเรื่องที่ได้รับการรีวิว ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

นอกจากนั้น Academic Search Ultimate ยังมีการรวบรวมข่าวในส่วนภูมิภาคแบบที่ไม่มีใครทำมาก่อน โดยการนำาเนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลก Academic Search Ultimate จึงถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่ให้ประสบการณ์ในการสืบค้นสำาหรับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบคลุมที่สุด

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3BlxyjfEBSCO Engineering Source

ฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับมืออาชีพ และ นักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้ารวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย   

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3Bgfx68

(Hit 157)
  • 25 May 2564 11:42

ฐานข้อมูลงานวิจัย(ThaiLIS)

(Hit 105)
  • 8 Mar 2564 13:19

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการในช่วงปิดภาคการศึกษา

(Hit 91)
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles