วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2564 14:39

CDTI e-Library

ห้องสมุด เปิดตัว Application CDTI eLibrary ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถอ่าน eLibrary ได้ เพียงแค่มี Tablet SmartPhone หรือ คอมพิวเตอร์ 

1. อ่านผ่าน Application เพียงแค่สืบค้น "CDTI eLibrary" บน Appstore หรือ GooglePlay

2. อ่านผ่านเว็บไซด์ https://elibrary.cdti.ac.th/

Shere :